DENETİM
  • Denetim ve Tam Tasdik / Tax Auditing And Certification
  • KDV İade Hizmetleri / VAT Refund
  • Bağımsız Denetim Hizmetleri / Independent Auditing
  • Özel Amaçlı Raporlama / Special Purpose Reporting
DANIŞMANLIK
  • Vergi Danışmanlığı / Tax Consulting
  • Uluslararası Vergi Danışmanlığı / International Tax Consultancy
  • Finansal Danışmanlık / Financial Consulting
  • Kurumsal Risk Yönetimi /Enterprise Risk Management
  • Sermaye Piyasası Hizmetleri /Capital Market Services